Kostium Superbohatera

Strój wykonany wg. projektu  Instytutu Lotnictwa.